لیست قیمت انواع نقاشی ساختمان

لیست قیمتهای اجرت نقاشی مصوب کمسیون نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان بروجن درسال ۱۳۹۶

 

 

  • کلیه قیمتها با رنگ و مصالح درجه یک محاسبه شده است.
  • هزینه داربست فلزی به عهده کارفرما می باشد.
  • لکه گیری گچ به صورت توافقی می باشد.
  • باز و بسته کردن لوازم برقی و … به عهده صاحب کار می باشد.

توجه: کلیه واحدهای مربوطه ملزم به اجرای این قیمت گذاری و نصب لیست قیمتها دردسترس مشتری می باشند. درصورت مشاهده هرگونه تخلف و یا گزارش بازرسان اتحادیه و یا شکایات از طرف مشتری مستقیمأ به هیئت بازرسی جهت بررسی و نظارت ارجاع می گردد.

                                                                               اتحادیه صنف فرش فروشان

                                                                           و تزئینات ساختمانی

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)